Politikamız ve Öz Değerlerimiz

POLİTİKA

Roketsan, Ulusal Roket ve Füze Sanayi Politikaları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dünya pazarındaki müşterilerinin istek ve beklentilerini yerine getirecek şekilde roket, füze ve diğer savunma sanayi ürün ve hizmetleri ile birlikte, mevcut altyapısının uygun olduğu sivil sektör ürünlerini, yürürlükte olan yasalara, mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlayacak, üretecek ve zamanında teslim edecektir.

Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme ve ilk defada doğru üretim ilkesiyle hareket edecektir.

İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, tüm hedeflerine çalışanlarının mutluluğunu gözeterek ulaşacaktır.

Her Roketsan çalışanı ürünün kalitesinden ve en az maliyetle üretilmesinden doğrudan sorumludur.

Murat İKİNCİ
Genel Müdür

Politikada;

“İnsan sağlığına ve çevreye saygılı” ifadesinden;

 • Yaralanma ve insan sağlığının bozulmasının engellenmesi
 • Çevresel kirliliğin önlenmesi ve ürünün üretilebilirliğine ilişkin güvenliğin de dâhil olduğu tüm risklerin değerlendirilmesi
 • Ürünün üretilebilirliğine ilişkin güvenilirliğin de dâhil olduğu tüm risklerin değerlendirilmesi

“Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme” ifadesinden;

 • Gelişen teknolojiyi de dikkate alarak, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, bilgi güvenliği, test, deney ve kalibrasyon performansının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için sürekli iyileştirme yapılacağı,

“Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlayacak, üretecek ve zamanında teslim edecektir.” ifadesinden;

 • Öncelikle Roketsan’da uygulanan ve uygulanacak yönetim sistemi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 17025, AQAP 2110, CMMI III) standartları ve/veya spesifikasyonları olmak üzere, ürün/hizmet ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara ve Roketsan etik ilkelerine uygun olarak tasarlayacağı, üreteceği/hizmet vereceği, test edeceği ve müşteriye zamanında teslim edeceği,

“Ürünün kalitesinden… doğrudan sorumludur.” ifadesinden;

 • Görev ve sorumlulukları gereği ilgili tüm dokümanları (Politika, yönetmelik, el kitabı, prosedür, talimat) öğrenerek, işlerinde verimli ve etkin bir şekilde bilgi güvenliği ilkelerine (Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik) bağlı kalarak uygulamaktan doğrudan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası;

 • Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,
 • İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek,
 • Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak,
 • Yasa ve düzenlemelere bilgi güvenliği açısından uyum sağlamak,
 • Tüm kurum çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
 • Kurum faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış taraflara yönelik bilgi güvenliği hususlarını belirlemek

üzere, Roketsan ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemleri ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerin elektronik bilgi güvenliği bilgi varlıklarının güvenliğini ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sağlamayı amaçlar.

Kurumsal Risk Yönetimi Politikamız;

Şirketimizin varlığını, gelişimini, devamlılığını ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek, gelecekte olması muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesini süreçlerimizle bütünleştirerek, risk yönetimini şirket kültürümüzün ayrılmaz bir bileşeni haline getirmektir.

Öz Değerlerimiz:

Millî ve YerliMillî ve yerli ürünlerle yurt dışı bağımlılığı en aza indirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılar ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
GüvenilirTürk Silahlı Kuvvetleri ile beraber diğer tüm paydaşları için ürün ve hizmetleriyle güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefler.
YenilikçiYeni ve sıra dışı fikirlerle oyun değiştiren çözümler üretir, bu sayede dünya pazarında söz sahibi olmayı amaç edinir.
ÇevikÜlkenin ve diğer paydaşların ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına hızla cevap verir, uzun vadede ise geleceğin ortamını öngörerek şekillendirmeyi hedefler.
Cesur ve ÖncüÜlkesi için ilkleri başararak yurt savunmasına güç katar, bu yolda hiçbir sorumluluğu almaktan çekinmez.
Çalışana Değer VerenŞirketi geleceğe taşıyacak en önemli değerinin çalışanları olduğu bilinci ile çalışanlarının yaratıcılıklarını ortaya koyabilmelerine imkan tanır, sürekli gelişimlerini destekler, istikrarlı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Sertifikalarımız


Akreditasyonlarımız