Personel Seçme Yerleştirme Sistemi

Kurumsal enerjimizin kaynağı; çalışkan, yetkin, güvenilir, cesur ve öncü insan gücümüzün başarı azmi ve yaratıcılığıdır. Şirketimizi gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayemizin çalışanlarımız olduğu bilinci ile yaratıcılıklarını ortaya koyabilmelerine imkân tanıyan, sürekli gelişimi destekleyen, şirket değerlerimizi benimseyip yaşatabilecekleri, istikrarlı ve huzurlu bir çalışma ortamını yaratabilmek ana hedefimizdir.

Seçme ve Yerleştirmede Ana İlkemiz;

Mevcut pozisyon açıkları adaylar arasından adil ve tarafsız bir tutum içerisinde karşılanmaktır.


Seçme ve Yerleştirme Süreci;

Bu süreç dört ana faaliyet sonucu tamamlanmaktadır.

 • Bütçe planı
 • Aday havuzu oluşturma
 • Seçme ve onay süreci
 • Oryantasyon

Her yılsonu bir sonraki yılın personel ihtiyacı belirlenerek yıllık iş gücü planı hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Diğer bir deyişle hangi pozisyona hangi özellikte personel alınacağı yılbaşında belli olmaktadır.

Aday havuzu, genel başvurular ve/veya yıllık işgücü planlaması doğrultusunda oluşan açık pozisyonlara yönelik verilen iş ilanları sonucu gelen başvurulara göre oluşmaktadır.

Açık Pozisyonlar:
https://www.kariyer.net/firma-profil/roketsan-roket-san-ve-tic-a-s-5636-30519
https://www.linkedin.com/company/roketsan-missiles-inc./

Roketsan’a başvurular tek kaynak olarak http://ik.roketsan.com.tr adresinden yapılabilmekte, bunun dışında yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Yapılan tüm başvurular Roketsan’ın İnsan Kaynakları aday havuzuna kaydedilmekte ve son yenileme tarihinden itibaren 2 yıl boyunca muhafaza edilmektedir.

Roketsan’da seçme ve onay süreci önceden belirlenmiş ve tanımlanmış kriterlere uygun şekilde yürütülmektedir. Yıllık iş gücü planlaması doğrultusundaki pozisyon açıkları için aday havuzundan önce Roketsan genel prensipleri ve daha sonra pozisyonun gerektirdiği özelliklere uygun özgeçmişler belirlenmektedir.


Roketsan Genel İşe Alım Kriterleri;

Tüm adaylar için;

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Pozisyonun gerektirdiği yabancı dil seviyesini kabul görmüş bir sistemle belgelendirmek. (YDS,TOEFL, IELTS, ITEP, TBA vb.)
 • Pozisyonun gerektirdiği sertifikalara sahip olmak ve belgelendirmek
 • Pozisyonun gerektirdiği programlama dillerine beklenen düzeyde sahip olmak.

Adaylar için Eğitim Kriteri;

 • Pozisyonun gerektirdiği eğitimi veren üniversiteler ve bölümlerden mezun olmak,
 • Teknisyen kadroları için en az Meslek Lisesi mezunu olmak

Tecrübeli Adayların Bir Üst Kadroda Görev Alabilmesi için Gerekli Kriterler;

 • Mühendislik kadroları için pozisyonla eş değer ve/veya destekleyici en az 4 yıllık tecrübe sahibi olmak.
 • Uzmanlık kadroları için pozisyonla eş değer ve/veya destekleyici en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak.
 • Teknisyen kadroları için pozisyonla eş değer ve/veya destekleyici en az 10 yıllık tecrübe sahibi olmak
 • Özgeçmiş üzerinde gerekli kriterleri sağlayan adaylar mülakat süreçlerine davet edilmektedir. Mülakat süreci İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm sorumlularının katılımıyla üç aşamadan oluşmaktadır.
 • Mülakat sürecinin ilk aşamasında adaylar temel yetkinlikleri ve pozisyonun diğer gereklerine uygunlukları açısından özgeçmişleri ile desteklenerek değerlendirilmektedir.
 • Birinci aşamada uygunlukları belirlenen adaylar teknik değerlendirmeye alınmaktadır. Bu değerlendirmede kullanılan araçlardan birisi sunum uygulamasıdır. Bunun için adaylara ilgili pozisyonla ilgili bir konu verilmekte ve bu konuyu İngilizce olarak, oluşturulan bir jüri önünde sunması beklenmektedir.
 • Her iki süreci de başarılı tamamlayan tecrübeli adaylar için eski çalıştığı yerlerdeki yöneticilerinden, yeni mezun adaylar için üniversitedeki hocalarından referans araştırması yapılmaktadır.
 • Pozisyona uygun aday bulunana kadar görüşmeler devam ettirilmekte ve aday belirlendikten sonra Roketsan içi onay süreci tamamlanmaktadır.

Bu değerlendirmelerin neticesinde, görüşme sürecine katılmış tüm adaylar sonuçla ilgili bilgilendirilmektedir. İşe girişi onaylanan adaylara Roketsan bünyesinde çalışmaya başlamak üzere hazırlamaları gereken evraklar bildirilmektedir.

İşe alımı onaylanan adayların işe giriş işlemi, başlayacağı günden 1 gün önce yapılır. İşbaşı yapılan gün risk düzeyi yüksek bir şirket olmamız nedeni ile iş güvenliği ve yangın eğitimi verilerek oryantasyon süreci başlatılır.


İş Olanakları

Roketsan İnsan Kaynakları web sitesi üzerinde yayınlanmış olan ilanlarımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ik.roketsan.com.tr


Staj Olanakları

Roketsan, faaliyet alanı ile ilgili olarak, mühendislik bölümlerinde okumakta olan öğrencilere staj imkânı sağlar. Staj başvuruları her yılın Mart-Nisan aylarında Roketsan A.Ş. web sitesi üzerindeki Staj Başvuru Formu doldurularak yapılır. Şirketimizdeki staj kontenjanları ilgili staj döneminde web sitemizde yayınlanmakta olup, seçimler üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyan öğrenciler arasından yapılmaktadır.