Performans Yönetim Sistemi

Roketsan’da çalışanların performansları önceden belirlenmiş ve kendileriyle paylaşılmış, ölçülebilir ve objektif kriterler ile dönemsel olarak değerlendirilir.

Yapılan değerlendirmelerin nedeni çalışana not vermekten öte; kişinin iyi ve güçlü yönlerini belirlemek, eksik ve geliştirmesi gereken yönlerini de ortaya koymaktır. Böylece çalışan, kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görür ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirir. Roketsan’da çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planları çerçevesinde kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar.

Diğer yandan kurum, kişi ile yaptığı iş anlaşmasının koşullarının ne oranda gerçekleştiği, çalışanın ilgi ve yeteneklerinin işe ne düzeyde yansıdığı, kişinin iş başarısı, görev tanımındaki standartlara ulaşıp ulaşmadığı, kariyer gelişiminin ne yönde olacağı gibi konularda değerlendirme yapma fırsatı bulur.