Kariyer Gelişimi ve Fırsatlar

Kariyer yönetim sistemimiz ile geleceğin uzman kadrolarının ve liderlerinin yetiştirilmesi ana hedefimizdir. Bu amaçla, hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, şirket başarısına ve verimliliğine katkıda bulunacak şekilde kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve gelişimleri önemli önceliklerimizdendir.

Şirketimizde kariyer gelişimi dikey veya yatay ilerleme ile olabilir.

Dikey İlerleme: Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gereklidir. Her bir kadro unvanı için dikey ilerleme basamakları ve bunlara ait koşullar yönetmeliklerle tanımlanmıştır. Bu tür geçişlerde en önemli ölçüt performans yönetim sistemi çıktılarıdır.

Yatay İlerleme: Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonların öncelikle Roketsan çalışanlarından karşılanması esastır. Açık pozisyonlar ve gerektirdiği nitelikler kurum içi iş ilanı olarak çalışanlarımıza duyurularak başvurular alınır. Söz konusu pozisyon için uygun olan Roketsan çalışanının kadro unvanı değişmeksizin görev unvanında değişiklik yapılır.