T-122/300 Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi

T-122/300 ÇNRA Sistemi, yakın muharebe sahasından düşman derinliklerine kadar, 3 km ile 100+ km menzil aralığında kritik hedeflerin doğru ve zamanında ateş altına alınmasını sağlayan, yoğun 122 mm ve 300 mm roket ve füze ateşleri açabilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip modern ateş destek sistemidir. Sistem, 122 mm ve 300 mm roket/füzelerin yanı sıra gelecekte envanterde yer alabilecek diğer cins roketlerin ve füzelerin de kullanılabilmesine olanak sağlayacak şekilde esnek altyapıya sahiptir.

T-122/300 ÇNRA Sistemi’nin tam etkinlikle kullanılabilmesine olanak sağlayacak şekilde tam bir sistem çözümü yaklaşımıyla Fırlatma Aracının yanı sıra Komuta Kontrol Aracı, Mühimmat İkmal Aracı, Meteoroloji (MET) Aracı ve Bakım Onarım Aracı gibi gerekli diğer kritik yardımcı görev araçları da asgari batarya yapısı ihtiyaçları dikkate alınarak müşteri odaklı olarak tasarlanmakta ve sunulmaktadır.

Ürün Broşürü için tıklayınız

T-122/300 ÇNRA Sistemi Batarya Yapısı

ROKETSAN 122/300 ÇNRA Bataryası, sahip olduğu görev destek araçlarıyla bağımsız görev yapabilecek kabiliyettedir. Klâsik bir 122/300 bataryasında, 1 adet C-122/300 Komuta Kontrol Aracı, 6 adet T-122/300 Fırlatma Aracı, 6 adet L-122/300 Mühimmat İkmal Aracı, 1 adet M-122/300 Meteoroloji Aracı ile 1 adet R-122/300 Bakım Onarım Aracı mevcuttur. Bataryadaki araçların cinsi ve sayısı ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Klâsik Bir T-122/300 Batarya Organizasyonu

Batarya’nın sahip olduğu Komuta Kontrol Sistemi ve Silah Yönetim Sistemi en modern ateş destek otomasyonu ve muharebe sahası komuta kontrol ve yönetim sistemleriyle entegre edilebilir altyapı ve arayüze sahiptir. Sisteme entegre veya tahsis edilmiş hedef tespit radarı veya insansız hava aracı gibi hedef tespit vasıtaları ile birlikte kullanım için entegrasyon imkanı sağlar.

C-122/300 Komuta Kontrol Aracı

C-122/300 Komuta Kontrol Aracı, Üst Komuta Merkezi ile irtibatlı olarak batarya düzeyinde koordinasyonu sağlayan, teknik ateş idaresi yapabilen, bataryanın sevk ve idaresi için gerekli komuta ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren görev aracıdır. Tabur seviyesinde tabur komuta ve kontrol aracı olarak da yer alır.

 • 4 x 4 veya 6 x 6 Taktik Tekerlekli Araç
 • İklimlendirme Sistemli ve EMI/EMC Korumalı NATO Standartları’na Uygun Şelter (Opsiyonel)
 • Komuta Kontrol Sistemi
 • Haberleşme Sistemi (Telli/Telsiz Ses ve Veri)
 • Alçak İrtifa Meteoroloji Sistemi
 • Zemin Meteoroloji Sistemi
 • Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi
 • Azami 5 Kişilik Mürettebat

T-122/300 Fırlatma Aracı

T-122/300 Fırlatma Aracı, çok kısa süre içerisinde 40 adet 122 mm roket/füze veya 4 adet 300 mm roket/füze fırlatabilen, yüksek hareket kabiliyeti ve üstün ateş gücüne sahip çok namlulu roketatar sistemidir.

 • 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli Araç
 • 122 mm ve 300 mm Roket/Füze Podlarının Kullanımı için Çok Maksatlı Kundak
 • 2 x 20 adet 122 mm veya 2 x 2 adet 300 mm Roket/Füze Fırlatabilme Yeteneği
 • Olumsuz Çevre Koşullarına Karşı Mühimmatın Depolanması, Taşınması ve Kullanımı Esnasında Azami Koruma Sağlayan Yalıtımlı Pod Kullanımı
 • Silah Yönetim Sistemi Ile Otomatik Tevcih
 • Seyrüsefer Sistemi Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (ANS) / Küresel Konumlama Sistemi (KKS)
 • Silah Yönetim Sistemi
 • Haberleşme Sistemi (Telli/Telsiz Ses ve Veri)
 • Balistik Koruma (Opsiyonel)
 • Silah Yönetim Sistemi’ne Entegre Zemin Meteoroloji Ölçüm Cihazı
 • Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi
 • Hidrolik Stabilizasyon Sistemi
 • Azami 5 Dakika Içerisinde Atışa Hazır Olabilme
 • Kabin İçerisinden veya 150 m Mesafeden Uzaktan Ateşleme Yeteneği
 • 2 Kişilik Asgari Mürettebatla Görev Yapabilme Yeteneği

L-122/300 Mühimmat İkmal Aracı

L-122/300 Mühimmat İkmal Aracı, üzerinde bulunan gelişmiş vinç sistemi sayesinde muharebe sahasında her türlü hava ve arazi koşullarında mühimmatın taşınmasını ve T-122/300 lançerlerinin mühimmat ikmalinin gerçekleştirilmesini sağlayan görev aracıdır.

 • 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli Araç
 • Araca Entegre Mühimmat İkmal Vinci
 • Hidrolik Stabilizasyon Sistemi
 • Haberleşme Sistemi
 • 3 Kişilik Mürettebat

M-122/300 Meteoroloji (MET) Aracı

M-122/300, Yüksek İrtifa Meteoroloji Ölçüm Sistemi ve Zemin Meteoroloji Ölçüm Cihazı’na sahiptir. M-122/300 MET Aracı, fırlatma öncesi balistik hesaplamalar sırasında ihtiyaç duyulan Yüksek İrtifa Meteoroloji Raporları’nın zamanında oluşturulmasını ve C-122/300 Komuta Kontrol Araçları ile T-122/300 lançerlerine gönderilmesini sağlayan görev aracıdır.

 • 4 x 4 veya 6 x 6 Taktik Tekerlekli Araç
 • İklimlendirme Sistemli ve EMI/EMC Korumalı NATO Standartları’na Uygun Şelter
 • Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi
 • Haberleşme Sistemi (Telli/Telsiz Ses ve Veri)
 • Yüksek İrtifa Meteoroloji Sistemi
 • Zemin Meteoroloji Ölçüm Cihazı
 • Azami 3 Kişilik Mürettebat

R-122/300 Bakım-Onarım Aracı

R-122/300 Bakım-Onarım Aracı, 122/300 bataryasında görev yapan araçların arazi şartlarında birlik seviyesinde bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirebilen görev destek aracıdır. Tabur seviyesinde ikinci kademe bakım aracı olarak da yer alır.

 • 4 x 4 veya 6 x 6 Taktik Tekerlekli Araç
 • İklimlendirme Sistemli ve EMI/EMC Korumalı NATO Standartları’na Uygun Şelter
 • Hidrolik Vinç
 • Kurtarma Vinci
 • Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi
 • Haberleşme Sistemi
 • Bakım Onarım Setleri
 • 3 Kişilik Mürettebat

Caydırıcı Güç

T-122/300, sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateşler açabilme yeteneği ile bir caydırıcı güç olarak kullanılır. Bu sayede, bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde kullanılan standart taktik görevlerin yanı sıra barışı destekleme harekatından, ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde çok önemli görevler almaya hazırdır.

At ve Kaç Yeteneği

T-122/300 Fırlatma Aracı, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde “At ve Kaç” taktiğini başarıyla uygular. Silah Yönetim Sistemi’ne entegre (Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (ASS) ve Küresel Konumlama Sistemi (KKS) esaslı) Seyrüsefer Sistemi’ ne ve Otomatik Tevcih Sistemi’ne sahiptir. Atış mevziinde durduktan sonra azami 5 dakika içinde atışa hazır hale gelir ve atış görevini tamamladıktan sonra yine azami 5 dakika içerisinde mevzi değiştirebilir. T-122/300, bu sayede çok sayıda atış görevini kısa süre içerisinde tamamlayarak muharebe sahasında yeni atış görevleri için hazır olur.

Yüksek Hareket Yeteneği

T-122/300 Lançer Platformu, üstün arazi ve yol sürüşü kabiliyetine sahip 6 x 6 veya 8 x 8 taktik tekerlekli bir araçtır. Dayanıklı yapısı sayesinde güvenilir bir lançer platformu sağlar. Arazide ve yolda yüksek hızla hareket edebilir.

Beka Yeteneği

T-122/300, süratle mevzilenebilmesi ve mevzi değiştirebilmesi, “At ve Kaç” taktiği uygulayabilmesi, yüksek hareket yeteneği ve güvenli sayısal haberleşme sistemine sahip olması sayesinde muharebe sahasında yüksek beka yeteneğine sahiptir.

Nakil Kolaylığı

T-122/300, karadan naklinin yanı sıra, deniz, hava ve demiryolu ile de kolayca nakledilebilir. Hemen hemen bütün kargo uçakları ile taşınabilir. Bu sayede, bölgesel harekatta kullanımın yanı sıra deniz aşırı harekat alanlarında da derhal ve etkinlikle görev alabilir.

Asgari Mürettebatla Kullanım

T-122/300, sahip olduğu tam otomatik seyrüsefer ve tevcih sistemleri sayesinde lançer komutanı ve sürücü olmak üzere sadece iki kişilik mürettebatla atış görevi icra edebilir. Bununla beraber, kullanıcının ihtiyacına ve tercihine göre mürettebat sayısı artırılabilir.

Esneklik

T-122/300 ÇNRA Sistemi’nin esnekliği onu çok önemli bir ateş destek vasıtası yapar. Birden fazla cins mühimmatı kullanabilmesi, esnek kuruluş yapısı ve çeşitli vasıtalarla kolayca nakledilebilmesi yukarıda bahsedilen diğer özelliklerine ilave olarak esnekliğini artıran başlıca ve önemli özellikleridir.

Birden fazla cins mühimmatı kullanabilmesi ve harp başlığı çeşitliliği, manevra kuvvetinin harekatının desteklenmesi için ateş planlamasında büyük esneklik ve kolaylık yaratır. Esnek kuruluş yapısı içerisinde yer alabilmesi ve sahip olduğu çeşitli modern alt sistemleri sayesinde gerektiğinde takım ve hatta kısım (lançer) seviyesinde bağımsız görev verilebilmesini sağlar. Mevcut 122 mm ve 300 mm roket/füzeleri ilave olarak, esnek ve modüler yapısı sayesinde geleceğin yeni roket ve füzelerini de kullanabilme yeteneğine bugünden sahiptir. T-122/300 lançerinin platformu, kullanıcının lojistik altyapısı ve tercihine göre marka ve modeli belirlenebilen 6 x 6 veya 8 x 8 taktik tekerlekli araçtır. T-122/300, bir atış görevinin icrası için hazırlık, planlama, görevlendirme, balistik hesaplama, tevcih gibi faaliyetler için gerekli mekanik, elektriki ve elektronik alt sistemlerle teçhiz edilmiştir. Farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabilir.

Yalıtımlı Pod Kullanımı

T-122/300, bir seferde 40 adet 122 mm roket/füze veya 4 adet 300 mm roket/füze fırlatabilen üstün ateş gücüne sahip bir fırlatma platformudur. Her iki roket cinsi için de tropikal çevre şartları dahil olumsuz sıcak ve soğuk hava şartlarına ve diğer olumsuz çevre koşullarına karşı yalıtımlı podlar kullanır. Bu sayede, olumsuz çevre koşullarına karşı korunmanın yanı sıra mühimmat yükleme ve boşaltma işleminin en kısa sürede ve kolayca gerçekleştirilebilmesine de imkan sağlanmış olur.

Birden Fazla Cins Mühimmat Kullanabilme

T-122/300 Fırlatma Aracı, 122 mm roket/füzeler ile 300 mm roket/füzeleri kullanarak 3 km mesafeden 100+ km mesafeye kadar derinlikteki hedefleri ateş altına alabilir. Mevcut tehdit ve vazifeye göre ihtiyaç duyulan farklı çapta roket/füze önceden yüklenebilir.

Teknik Özellikler

Çap 122/300 mm
Namlu Sayısı Yalıtımlı Kompozit Pod
40 (2 x 20) 122 mm
4 (2 x 2) 300 mm
Min. Salvo Aralığı 0.5 sn (122 mm Roketler)
6 sn (300 mm Roketler)
Taşıyıcı Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli Araç
Tevcih Silah Yönetim Sistemi ile Otomatik Yönlendirme
Stabilizasyon 4 Hidrolik Ayak
Seyrüsefer Sistemi Ataletsel Seyrüsefer Sistemi(ANS)
Küresel Konumlama Sistemi(KKS)