Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi

Proje, Millî Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ve ROKETSAN arasında imzalanan tedarik sözleşmesi kapsamında MSB’ye teslim edilen “Anahtar Teslim” bir projedir. ATDM Projesi tasarım, geliştirme, teçhizat tedariki, eğitim, kali kasyon ve serti kasyon gibi yaşam döngüsü aşamalarında sistem mühendisliği süreçleri esas alınmıştır. ATDM Projesi’nin, Atış Test ve Değerlendirme Merkezine sağladığı katkı ile mühimmatların yön, konum, menzil, isabet, hız ve ivme gibi özellikleri hassas bir şekilde ölçülebilen atış poligonunda her türlü ağır silah, tank mermisi, roket ve füzelerin testleri yapılabilmektedir.

Ürün broşürü için tıklayınız.

Projenin hayata geçirilmesiyle, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi, tüm teknik hizmetleri mobil teçhizatlarla uluslararası ve yüksek standartlarda test hizmeti sunabilecek seviyeye ulaşmıştır. Atış test ve değerlendirme merkezinin ana özellikleri şunlardır:

 • Mühimmatın Fırlatma-Uçuş-Düşme Safhalarında Görüntüleme, Takip ve Uçuş Verilerinin Gerçek Zamanlı Olarak Kaydedilerek Işlenmesi
 • Uzun Menzilli Kızılötesi ve Görünür Dalga Boyunda Çalışan Takip Sistemleriyle Gerçek Zamanlı Yörünge Takip ve Izleme Özelliği
 • Zemin, Alçak ve Yüksek İrtifa İçin Meteorolojik Ölçümler
 • Fırlatma, Ara Bölge ve Düşme Bölgelerinde Gerçek Zamanlı Telemetri Verilerini Izleme ve Kaydetme
 • Fırlatma ve Düşme Noktası Ekipmanları Arasında Gerçek Zamanlı Haberleşme
 • Yüksek Hızlı Kamera ve Uçuş Takip Sistemi Kullanılarak Üç Boyutlu Analiz Yapılması
 • Düşme Noktasının Hassas Ölçümü
 • Mühimmat ve Roketin Şartlandırılması
 • Uçuş Sonlandırma Sistemi

Komuta ve Kontrol Merkezi (TRCC)

 • Sabit Komuta ve Kontrol Merkezi (F-TRCC) (1 set)
 • Mobil Komuta ve Kontrol Merkezi (M-TRCC) (1 set)
 • F-TRCC Karapınar/Konya Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi’nde yer almaktadır
 • M-TRCC, tüm test faaliyetlerini kontrol eden ve yöneten mobil sistemdir.
 • M-TRCC, kendi treyleri üzerinde taşınabilen iki adet ISO 40 feet şeltere entegre edilmiştir.
 • Aynı anda üç platformun komuta ve kontrolü icra edilebilmektedir.
 • Çeşitli takip ve ölçüm sensörlerinden veri toplayabilmektedir.
 • Gerçek zamanlı olarak uçuş videosunu gösterebilmektedir.
 • Fırlatma ve düşme noktalarında atış test teçhizatı/sistemleri arasında veri alışverişi ve haberleşme gerçekleştirilebilmektedir.
 • Gerçek uçuş testinden önce test mimarisinin risklerini ve yeterliliğini analiz edebilen simülasyon becerisine sahiptir.
 • Uçuş verisinin toplanması, birleştirilmesi, işlenmesi, analiz edilmesi, arşivlenmesi ve raporlanmasında kullanılmaktadır.

Mobil Takip Radar Sistemi (1 adet)

 • Gerçek zamanlı takip ve balistik bilginin depolanması sağlanmaktadır.
 • Uçuş rotası boyunca mühimmat takip edilmektedir.
 • Uçuş esnasında düşme noktası hassas bir şekilde hesaplanabilmektedir.
 • Uçuş verilerinin işlenmesinden sonra düşme noktası ve yörünge boyunca mühimmatın davranışı hassas olarak hesaplanabilmektedir.
 • Taşınabilir özellikte olup ve deniz platformları üzerinde çalışabilmektedir.
 • Operatör şelteri ve anten römorku ile beraber 20 feetlik ISO şelterler içinde kullanılabilmektedir.
 • Diğer test teçhizatlarıyla haberleşerek veri alışverişi yapabilmektedir.

Mobil Çok Sensörlü Platform (MSP) (2 adet)

 • Dört adet görünür dalga boyunda ve kızılötesi bantta çalışan kameraya sahip optik ve radar takip sistemidir.
 • Mühimmatın uçuş rotası boyunca çeşitli sensör teknolojileriyle takip edilebilmektedir.
 • Uçuş gerçek zamanlı olarak anlık takip edilmekte ve balistik bilgiler depolanmaktadır.
 • Hedef fırlatma noktasından başlayarak uçuş rotası boyunca takip edilebilmektedir.
 • Uçuş esnasında düşme noktası hassas bir şekilde hesaplanabilmektedir.
 • Uçuş verilerinin işlenmesinden sonra düşme noktası ve yörünge boyunca mühimmatın davranışı hassas olarak hesaplanabilmektedir.
 • Operatör şelteri ve anten römorku ile beraber 20 feetlik ISO şelterler içinde kullanılabilmektedir.
 • Diğer test teçhizatlarıyla haberleşerek veri alışverişi yapabilmektedir.

Mobil Elektro-Optik Takip Sistemleri (EOS) (3 adet)

 • Uçuş gerçek zamanlı olarak takip edilmekte ve balistik bilgiler depolanmaktadır.
 • Üç adet optik izleme sisteminin her birinde dört adet görünür dalga boyunda ve kızılötesi bantta çalışan kameralar mevcuttur.
 • Hedef pozisyonu ve düşme noktası gerçek zamanlı olarak hassas hesaplanabilmektedir.
 • Taşınabilir 20 feet ISO şeltere entegre edilmiştir.
 • Diğer test teçhizatlarıyla haberleşerek veri alışverişi yapabilmektedir.

Telemetre Yer İstasyonu (TGS) (2 adet)

 • Uçuş sırasında mühimmata entegre telemetri sisteminden mühimmat bilgileri alınabilmekte ve mühimmat otomatik olarak takip edilebilmektedir.
 • İki adet aynı nitelikte TGS, 20 feet ISO şeltere entegre edilmiş olup deniz platformu üzerinde de kullanılabilmektedir.
 • Hedefin fırlatma noktasından başlayarak uçuş rotası boyunca takibi yapılabilmektedir.
 • Sistemde; entegre anten, anten kontrol ünitesi, alıcı, sinyal eşleme ünitesi ve gerçek zamanlı veri işlemesi yapabilen bilgisayar mevcuttur.
 • Seçilen mühimmat verileri, hem TGS şelterinden hem de Mobil veya Sabit TRCC Konsolundan gerçek zamanlı olarak takip edilebilmektedir.
 • L, S ve C bandında IRIG standartlarına uygun çalışan telemetre sistemleri ile haberleşme yapılabilmektedir.
 • Otomatik takip yeteneği ile beraber, komuta kontrol merkezi, takip radarları ve optik takip sistemleri gibi harici kaynaklar tarafından yönlendirilebilme özelliği mevcuttur.
 • Diğer test teçhizatlarıyla haberleşerek veri alışverişi yapabilmektedir.

Mobil Uçuş Sonlandırma Sistemi (FTS) (2 adet)

 • Uçuş sırasında problem olması veya kontrolün yitirilmesi durumunda testin sonlandırılması maksadıyla kullanılmakladır.
 • İki adet aynı nitelikte FTS, 20 feet ISO şeltere entegre edilmiş olup deniz platformu üzerinde de kullanılabilmektedir.
 • Fırlatma noktasından başlayarak uçuş rotası boyunca hedefe komut gönderilebilmektedir.
 • Sistemde; entegre anten, anten kontrol ünitesi, komut üreteci, verici, güç yükselteci, doğrulama sistemi ve gerçek zamanlı veri işlem bilgisayarı mevcuttur.
 • RCC standartlarında çalışan FTS alt sistemiyle UHF bandında haberleşme yapılabilmektedir.
 • Sabit veya Mobil TRCC içindeki bilgisayar aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilmektedir.
 • Diğer test teçhizatlarıyla haberleşerek veri alışverişi yapabilmektedir.

Mobil Mikrodalga Haberleşme Sistemi (MCS) (2 adet)

 • İki adet aynı nitelikte MCS, 20 feet ISO şeltere entegre edilmiştir.
 • Veri, ses, görüntü, video vb. ile haberleşme yeteneği bulunmakta ve rölesiz 30 km, röleli 70 km menzilde haberleşebilmektedir.
 • Tüm test teçhizatı/sistemleri arasında C bandında haberleşme yapılabilmektedir.
 • Diğer test teçhizatlarıyla haberleşerek veri alışverişi yapabilmektedir.

Mobil Uydu Haberleşme Sistemi (SCS) (2 adet)

 • İki adet aynı nitelikte SCS, 20 feet şeltere entegre edilmiş olup deniz platformu üzerinde de kullanılabilmektedir.
 • Ku Bant uyduları kullanılarak haberleşme sağlanmaktadır (TÜRKSAT veya diğer Uydular).
 • F/M-TRCC üzerinden kablolu veya kablosuz olarak diğer test teçhizatlarıyla haberleşme ve veri alışverişi yapılabilmektedir.

Yüksek Hızlı Kamera (HSC) ve Uçuş Takip Sistemi (FFS) (1 set)

 • Mühimmatların (roketler, füzeler, havan topu vb.) balistik hareketi izlenmekte ve fırlatma ve düşme bölgelerinde görüntü kaydı yapılmaktadır.
 • FFS’ye entegre edilebilen HCS, fırlatma aşamasındayken uçuşu takip etmekte ve kaydetmektedir.
 • HSC, 1024 x 1024 çözünürlükte 12.500 fps video kaydetme kapasitesine sahiptir.
 • FFS, yatay ve/veya eğik uçuşları izleyebilmektedir.

Yardımcı Test Teçhizatı

 • İlk Hız Ölçüm Radarı
 • Lazer Menzil Ölçer (3 adet) ve Dijital Gonyometre
 • Mobil Şartlandırma Kabini (Ortam Sıcaklığından + 60 °C’ye)
 • Video Aktarma Sistemi (Azami Menzil 50 km)
 • Mobil ve Sabit Telsizler
 • D-GPS (Diferansiyel GPS)
 • Jeneratörler (Çeşitli Kapasitelerde 23-112 kVA)
 • Meteorolojik Ölçüm Sistemleri (Zemin-Alçak-Yüksek)

ATDM-I Projesi, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile ROKETSAN arasında imzalanan sözleşme ile anahtar teslim bir proje olarak Millî Savunma Bakanlığına (MSB) teslim edilen bir projedir. Proje Şubat 2015’te başarıyla tamamlanmıştır. Proje kapsamında Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi’ne önemli özellikler kazandırılmıştır.
ATDM-II Projesi, uçuş testlerinin Karapınar dışındaki test alanlarında da gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu özelliğin yanı sıra, sistemlerin mevcut takip kabiliyetleri geliştirilmekte ve deniz platformları üzerinde yer alacak silah sistemlerinin testleri yapılabilecektir.