Roketsan Gizlilik Bildirimi Ve Yasal Uyarı

      Aşağıdaki Gizlilik Bildirimi ve Yasal Uyarı, www.roketsan.com.tr hali hazırda ve ROKETSAN A.Ş.’nin (Kısaca, “ROKETSAN” olarak anılacaktır.) kontrolünde ve mülkiyetinde olan veya olacak diğer tüm internet sitelerinin (Kısaca, “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) kullanımı ile kullanım sonucundan doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Bu kapsamda, üçüncü kişiler (Kısaca, “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) İnternet Sitesi’ni kullanmak ve İnternet Sitesi’ne erişmekle bu Gizlilik Bildirimi ve Yasal Uyarı’da belirtilen hükümleri ve bu hükümlere uymayı peşinen kabul etmişlerdir.

1. İnternet Sitesi’nde yayımlanan ve kullanılan bilgi, tüm yazılı, görsel, işitsel ve elektronik materyal ile logo, marka, fikir ve buluşlar üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer haklar aksi belirtilemedikçe ROKETSAN’a aittir ve Türk Hukuku ve/veya uluslararası hukuk kapsamında korunmaktadır.

2. maddede belirtilen içeriğin İnternet Sitesi’nde yayımlanması ve kullanılması Kullanıcılar’a herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Söz konusu içeriğin tümü ve/veya bir kısmı, Kullanıcı tarafından, ROKETSAN’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden üretilemez, işlenemez ve kullanılamaz.

3. Ayrıca, ROKETSAN tarafından İnternet Sitesi’nde kullanılmakla diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olduğu açıkça belirtilen diğer bilgi, tüm yazılı, görsel, işitsel ve elektronik materyal ile logo, marka, fikir ve buluşlar üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer haklar saklı olup ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. Söz konusu unsurların İnternet Sitesi’nde yayımlanması ve kullanılması, Kullanıcılar’a herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. ROKETSAN, söz konusu fikri mülkiyet haklarının ve diğer hakların korunmasına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4. İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü içerik, sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlı olup yanlışlıklar, yazım hataları ve güncelleme hataları bulunabilir. ROKETSAN, İnternet Sitesi’nde yayınlanan içeriğin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt vermemektedir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından doğrudan, dolaylı, maddi ve manevi zararlar da dâhil olmak üzere ROKETSAN’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, ROKETSAN’ı gayri kabili rücu ibra ettiğini kabul eder.

5. ROKETSAN, her zaman, tek taraflı olarak, kendi takdirinde olmak üzere, önceden bildirimde bulunmaksızın, İnternet Sitesi’nin içeriğini değiştirme ve Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, kısıtlama hakkını ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6. ROKETSAN’ın, Kullanıcı’ya, İnternet Sitesi’nden yararlanabilmek için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlaması halinde, Kullanıcı, bu erişimini ayrıca öngörülmüş olan kurallara ve usullere uygun olarak gerçekleştireceğini, kullanıcı adının ve şifresinin korunması ile üçüncü kişilerin erişiminden saklanmasının tamamen kendisinin sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Belirtilmelidir ki kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü kişilerin kullanımı sonucu meydana gelebilecek tüm ihlallerden sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

7. İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde ROKETSAN tarafından tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’ni kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı, maddi ve manevi zararlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

8. ROKETSAN’ın, İnternet Sitesi’nde, diğer bazı internet sitelerine link vermesi, reklam, banner veya başka bir şekilde atıfta bulunması halinde, söz konusu diğer internet sitelerinin sahipleriyle aralarında sponsorluk, yetkilendirme ve sair herhangi bir ilişki bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıca, söz konusu diğer internet sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik bildirimleri ve yasal uyarılar geçerli olup, ROKETSAN’ın söz konusu internet sitelerinde yer alan içeriğe ilişkin bu Gizlilik Bildirimi ve Yasal Uyarı’da belirtilen hükümlere ilişkin olanlarda dâhil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ne erişim ve İnternet Sitesi’nin kullanımı halinde kullanılan internet tarayıcısı ve işletim sisteminin türü, ziyaret sayısı, İnternet Sitesi’nde harcanan ortalama süre ve görüntülenen sayfalar dâhil olmak üzere, kişisel olmayan veriler otomatik olarak hesaplanabilir. Kullanıcı, ROKETSAN’ın, İnternet Sitesi’nin performansını ya da içeriğini geliştirmek amacıyla, bu verileri önceden izin almaksızın kullanabileceğini ve paylaşabileceğini peşinen kabul eder.

10. ROKETSAN, bu Gizlilik Bildirimi ve Yasal Uyarı’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı olarak değiştirme, yenileme veya yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hükmün, yayın tarihinde kendisi bakımından hüküm ifade edeceğini peşinen kabul eder.

11. İşbu Gizlilik Bildirimi ve Yasal Uyarı kapsamında Kullanıcılar ile ROKETSAN arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir; söz konusu ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir.